1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Koncepcje

Miejsce zespołów paranoidalnych w układzie nozograficznym etioepigenetycznym Tadeusza Bilikiewicza

ADAM BILIKIEWICZ1
1. II Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku.
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 2S-12
Słowa kluczowe: zespoły paranoidalne, schizofrenia, etioepigeneza

Streszczenie

Przedstawiając koncepcje nozograficzne Prof. Tadeusza Bilikiewicza dotyczące pozycji i wzajemnych relacji zespołów paranoidalnych i schizofrenii, autor wskazuje na strukturę psychoz schizofrenicznych w ujęciu etioepigenetycznym oraz zwraca uwagę na wyniki nowszych badań, które potwierdzają jego aktualność. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Adam Bilikiewicz, II Klinika Chorób Psychicznych AM n> Gdańsku, ul. Srebrniki 1,
80-282 Gdańsk-Wrzeszcz