1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Diagnostyka i leczenie miastenii

MARIA H. STRUGALSKA1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 139-146
Słowa kluczowe: miastenia, diagnostyka, leczenie

Streszczenie

Autorka podaje na wstępie cechy kliniczne miastenii i wskazuje na różnice pomiędzy chorobą a męczliwością mięśni w przebiegu innych procesów. Następnie, po przedstawieniu klinicznego podziału miastenii wg Ossermanna, omówione zostają zasady jej diagnostyki klinicznej. Szczegółowo opisano metody leczenia zarówno objawowego, jak i przyczynowego – immunopresyjnego i operacyjnego. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria H. Strugalska, Klinika Neurologiczna AM, ul, Banacha 1A, 02-097 Warszawa