1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Otępienia o różnej etiologii

Encefalopatię gąbczaste

PAWEŁ LIBERSKI1
1. Kliniki Neurologicznej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 95-98
Słowa kluczowe: encefalopatie gąbczaste

Streszczenie

Przedstawiono, wraz z krótkim omówieniem, klasyfikację encefalopatii wywoływanych u ludzi i zwierząt przez tzw. wirusy powolne. Podano charakterystyczne cechy tego czynnika etiologicznego i wskazano na jego powiązanie z mutacjami określonych genów, zlokalizowanych u człowieka na 20 chromosomie.(red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Paweł Liberski, Klinika Neurologiczna AM, ul Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź