1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Miopatie metaboliczne

ANNA FIDZIAŃSKA1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 131-134
Słowa kluczowe: miopatie metaboliczne

Streszczenie

Krótkie omówienie grupy schorzeń mięśni z określonym defektem metabolicznym. Należą tu: glikogenozy, niektóre formy zaburzeń lipidowych, defekty mitochondrialne, porażenie okresowe i hipotermia złośliwa. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Anna Fidziańska Klinika Neurologiczna AM, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa