1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Miopatie wrodzone

ANNA FIDZIAŃSKA1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 135-137
Słowa kluczowe: miopatie wrodzone

Streszczenie

Jest to krótkie omówienie stosunkowo niedawno wyodrębnionej grupy chorób uważanych dawniej za „nietypowe dystrofie". W opisach położono nacisk na cechy histologiczne poszczególnych miopatii, stanowiące główną podstawę ich rozpoznawania. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Anna Fidziańska, Klinika Neurologiczna AM, ul, Banacha 1A, 02-097 Warszawa