1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Otępienia o różnej etiologii

Psychologiczna ocena zespołów otępiennych

ELŻBIETA ŁUCZYWEK1
1. Kliniki Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 79-84
Słowa kluczowe: otępienie, ocena psychologiczna

Streszczenie

W wykładzie przedstawiono ocenę zaburzeń procesów poznawczych w przebiegu otępienia, szczególnie w chorobie Alzheimera i wielozawałowym uszkodzeniu mózgu. Następnie scharakteryzowano model otępienia w przewlekłym alkoholizmie i podano podstawowe dane o różnicowaniu otępień metodami neuropsychologicznymi. Wykład kończą uwagi na temat terapii chorych i ich rodzin. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Łuczywek, Klinika Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
ul Barska 16/20, 02-315 Warszawa