1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Badania

Następstwa psychiatryczne ostrej niealergicznej reakcji na penicylinę prokainową

Aleksander Araszkiewicz1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IHP WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1
Słowa kluczowe: reakcja na penicylinę prokainową, następstwa psychiatryczne

Streszczenie

Ostra niealergiczna reakcja na penicylinę prokainową (onrnpp) określana mianem zespołu Hoigné, jest zespołem krótkotrwałych zaburzeń psychicznych. Powszechnie uważa się, że przebycie tej reakcji nie powoduje żadnych odległych następstw. Autor przedstawił wyniki obserwacji klinicznej i badań u 47 osób, które były leczone z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych od chwili przebycia onrnpp. Stwierdzono, że przebycie onrnpp z charakterystycznym śmiertelnym lękiem (doom anxiety) może prowadzić do powstania przewlekłych psychogennych zespołów czynnościowych, najczęściej o obrazie lękowym i hipochondrycznym. Wykluczono organiczne przyczyny choroby. Patomechanizm powstania przewlekłych zaburzeń po onrnpp autor tłumaczy koncepcjami teorii uczenia się. U połowy badanych stwierdzono swoiste „'podłoże"' osobowościowe, na którym rozwinął się proces nerwicowy.

Adres do korespondencji:
Dr Aleksander Araszkiewicz, II Klinika Psychiatryczna IHP WAM, ul Aleksandrowska 159, 91-220 Łódź