1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Postacie psychiatrów

Profesor Mieczysław Kaczyński (1906-1985)

Janusz Perzyński1
1. Katechy i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 21-164
Adres do korespondencji:
Doc. Janusz Perzyński, Katedra i i Klinika Psychiatrii AM, uL Abramowicka 2, 20-442 Lublin