1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Występowanie alkoholizmu typu 1 i typu 2 wg Cloningera u osób uzależnionych od alkoholu

Bogusław Habrat1, LIDIA CHACHAJ1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 161-164
Słowa kluczowe: klasyfikacja alkoholizmu

Streszczenie

Autorzy zbadali 100 osób uzależnionych od alkoholu (50 hospitalizowanych i 50 leczonych ambulatoryjnie) i stwierdzili, że 1/3 z nich spełnia kryteria alkoholizmu typu 1, a 2/3 – alkoholizmu typu 2 wg Cloningera. U pacjentów szpitalnych typ 1 alkoholizmu był rzadki (18%), natomiast wśród osób leczonych ambulatoryjnie występował niemal w połowie przypadków (48%). Autorzy opisują implikacje tego zjawiska.

Adres do korespondencji:
Dr Bogusław Habrat, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa