1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Leczenie depresji elektrowstrząsami

Antoni Kalinowski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 335-337
Słowa kluczowe: depresje, leczenie elektrowstrząsowe

Streszczenie

Autor podsumowuje współczesne poglądy na temat wskazań i techniki stosowania elektrowstrząsów w leczeniu depresji. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Antoni Kalinowski, II Klinika Psychiatryczna IPiN, AL Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa