1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Leki stosowane w profilaktyce chorób afektywnych

MARIA BERĘSEWICZ1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 275-282
Słowa kluczowe: choroby afektywne, zapobieganie nawrotom, sole litu, leki przeciwdrgawkowe

Streszczenie

Omówiono zastosowanie soli litu oraz leków przeciwdrgawkowych (karbamazepina, kwas walproinowy, klonazepam) wykorzystywanych w zapobieganiu nawrotom chorób afektywnych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria Beręsewicz, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa