1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi

ELŻBIETA BIDZIŃSKA1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 295-302
Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, zatrucia

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zasady postępowania w zatruciach różnego typu lekami przeciwdepresyjnymi – trójpierścieniowymi, tzw. lekami drugiej generacji, inhibitorami MAO. (red.)