1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Zespoły otępienne

Badania immunohistochemiczne w chorobie Alzheimera

MARIA BARCIKOWSKA1
1. Zakładu Neuropatologii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 137-140
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, badania immunohistochemiczne

Streszczenie

Praca poglądowa przedstawiająca, w oparciu o hipotezy różnych autorów, możliwe mechanizmy powstawania zmian w mózgu w przebiegu choroby Alzheimera. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria Barcikowska, Klinika Neurologiczna AM, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa