1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Ostre globalne niedokrwienie mózgu

Leczenie całkowitego globalnego niedokrwienia mózgowia

PRZEMYSŁAWJAŁOWIECKI1, LECH SZCZECHOWSKI2, ANNA DYACZYŃSKA-HERMAN1
1. Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2. I Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej AM w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 157-166
Słowa kluczowe: ostre globalne niedokrwienie mózgowia, leczenie

Streszczenie

Po ogólnych uwagach wstępnych przedstawiono obecne poglądy na skuteczność stoso-wania hiperwentylacji, hipotermii, podawania barbituranów, leków nootropowych i gli-kokortykoidów na przebieg zmian mózgowych w ostrym, zupełnym zatrzymaniu krążenia krwi. Omówiono następnie korzystne działanie leków przeciwobrzękowych i popra-wiających krążenie krwi w mózgu oraz wątpliwą wartość terapeutyczną środków bloku-jących kanały wapniowe. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Przemysław Jałowiecki, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej AM, ul. Medyków 14,40-752 Katowice-Ligota