1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Padaczka

Leczenie przeciwpadaczkowe kobiet w ciąży

Danuta Rościszewska1
1. II Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 117-118
Słowa kluczowe: padaczka, leczenie, ciąża

Streszczenie

Na podstawie danych z piśmiennictwa i wyników własnych obserwacji, przedstawiono wpływ ciąży na wystąpienie pierwszego w życiu napadu, jak również na przebieg istniejącej padaczki. Omówione zostały zasady wprowadzenia leczenia przeciw padaczkowego oraz sposób kontynuowania terapii w zależności od częstości napadów pojawiających się w ciąży z uwzględnieniem stanu padaczkowego. Przedstawiono także obecny pogląd na możliwość karmienia niemowląt przez kobiety leczone z powodu padaczki w związku z bardzo niskimi współczynnikami przenikania leków do mleka matki.

Adres do korespondencji:
Prof. Danuta Rościszewska,
II Katedra i Klinika Neurologii Śląskiej AM,
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze