1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Padaczka

Nowoczesne zasady leczenia padaczki

Danuta Rościszewska1
1. II Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 113-116
Słowa kluczowe: padaczka, leczenie

Streszczenie

W artykule omówiono obecnie ogólnie przyjęte zasady leczenia farmakologicznego chorych z napadami padaczkowymi. Szczególną uwagę zwrócono na wskazania do rozpoczęcia leczenia, na kryteria wyboru pierwszego leku i na korzyści płynące z monoterapii. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Jędrzejczak,
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP,
ul. Czerniakowska 231,00-416 Warszawa