1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Niepożądane działanie leków

Objawy niepożądane przy leczeniu neuroleptykami

MACIEJ SZCZEŚNIAK1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 97-106
Słowa kluczowe: leki neuroleptyczne, efekty uboczne, interakcje

Streszczenie

Przedstawiono objawy niepożądane związane z leczeniem neuroleptykami, ze szczególnym uwzględnieniem złośliwego zespołu neuroleptycznego i późnych dyskinez. Zestawiono interakcje neuroleptyków z innymi lekami.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Nurowska-Niewiarowska,
l Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa