1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Ostre globalne niedokrwienie mózgu

Patofizjologia ostrego globalnego niedokrwienia mózgu

PRZEMYSŁAW JAŁOWIECKI1, LECH SZCZECHOWSKI2, ANNA DYACZYŃSKA-HERMAN1
1. Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2. I Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej AM w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 149-155
Słowa kluczowe: ostre globalne niedokrwienie mózgu, patofizjologia

Streszczenie

W pracy omówiono zaburzenia biochemiczne występujące w mózgu w przebiegu nagłego zatrzymania krążenia krwi. Zwrócono uwagę m. in. na znaczenie hydrolizy ATP, zaburzeń przepływu jonów sodu, potasu i wapnia oraz przemiany glutaminy w mózgu w przebiegu globalnego niedokrwienia. Scharakteryzowano również sekwencję zmian mózgowych w zespole poniedokrwiennym. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Przemysław Jałowiecki, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej AM, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice-Ligota