1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Padaczka

Praktyczne zastosowanie 24-godzinnego kasetowego monitorowania eeg i video/eeg

Krystyna Niedzielska1
1. Zakładu Elektroencefalografii i Elektromiografii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 107-112
Słowa kluczowe: eeg, video-eeg, 24-godzinne monitorowanie

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano dwie metody monitorowania chorych, u których istnieje podejrzenie lub wstępne rozpoznanie padaczki: (1) ciągły, kasetowy zapis eeg i (2) zapis video-eeg. Pierwsza z tych metod ułatwia uchwycenie i wstępną klasyfikację napadów w warunkach domowych, w czasie zwykłego, codziennego funkcjonowania pacjenta. Monitorowanie video-eeg, prowadzone w zakładzie leczniczym, pozwala na lepszą analizę rodzaju napadów, a więc dokładniejsze ich rozpoznanie różnicowe. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Niedzielska, Zakład Elektroencefalografii i Elektromiografii IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa