1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Czyny seksualne niezgodne z prawem: portret przestępcy seksualnego

ANNA SIERZPOWSKA-KETNER1
1. Instytutu Seksuologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 185-189
Słowa kluczowe: przestępcy seksualni, cechy osobowości, wzorce zachowania

Streszczenie

Praca przedstawia cechy osobowości i wzorce zachowania tworzące profil przestępcy seksualnego obejmujące łącznie 14 cech. Na 30 badanych mężczyzn dopuszczających się przestępstw seksualnych u 67% stwierdzono obecność, co najmniej 8 takich cech. Wyniki badań nieznacznie różnią się od uzyskanych przez badaczy z Uniwersytetu Minnesota.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Sierzpowska-Ketner,
Instytut Seksuologii,
Pl. Trzech Krzyży 16,00-499 Warszawa.