1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Fenomen transseksualizmu. Problemy terminologiczne

STANISŁAW DULKO1
1. Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 235-243
Słowa kluczowe: transseksualizm, terminologia

Streszczenie

Praca omawia różne definicje i klasyfikacje transseksualizmu w piśmiennictwie światowym. W skazując na problemy ze znalezieniem właściwej terminologii Autor w codziennej praktyce klinicznej stosuje następujące rozpoznanie: Zespół dezaprobaty płci; transseksualizm typu kobieta-mężczyzna (lub mężczyzna-kobieta).

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Dulko, Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP,
ul. Gen. E. Fieldorfa 40, 04-158 Warszawa.