1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Wokół ustawy

Karta praw pacjenta placówki lecznictwa psychiatrycznego

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 303-304
Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego "Braterstwo Serc",
Pl. Sikorskiego 2/8, Kraków.