1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Klasyfikacje zaburzeń seksualnych

ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ1
1. Instytutu Seksuologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 167-172
Słowa kluczowe: zaburzenia seksualne, klasyfikacje

Streszczenie

Praca omawia ewolucję zmian zachodzących w kolejnych wydaniach klasyfikacji zaburzeń seksualnych oraz trzy najnowsze rozwiązania proponowane przez: klasyfikację międzynarodową (ICD-10), projekt klasyfikacji amerykańskiej (DSM-IV) oraz przez klasyfikację Światowego Towarzystwa Seksuologicznego. Przedstawione zostały najczęściej wyrażane kontrowersje i zarzuty ze strony seksuologów, głównie wywodzących się spoza anglosaskiego środowiska naukowego.

Adres do korespondencji:
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz,
Instytut Seksuologii,
Plac Trzech Krzyży 16, 00-499 Warszawa.