1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Leczenie zespołu maltretowanego dziecka (ZMD): problemy i metody

DANUTA LEW-STAROWICZ1
1. Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 191-196
Słowa kluczowe: zespół maltretowanego dziecka, wykorzystywanie seksualne dziecka, leczenie

Streszczenie

W pracy omówiono problemy terapii ZMD z perspektywy ofiary, sprawców oraz terapeutów, cele i metody terapii ZMD (z podaniem przykładów) oraz stan lecznictwa w Polsce. O ile teoretyczne przygotowanie wyraźnie poprawia się, to zbyt mało specjalistów, placówek oraz szkoleń praktycznie nie zapewnia potrzebnej pomocy zarówno sprawcom, jak i ofiarom ZMD.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Lew-Starowicz, Szpital Bielański,
Oddział Chirurgii Dziecięcej,
ul. Cegłowska 80,01-809 Warszawa.