1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

List do redakcji. Seksuologia w Ameryce Łacińskiej - gorące temperamenty - podobne problemy

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 259-263
Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Gluchowski
Rua Prof. Coutinno Frois 81 CO 1
Barra da Tijuca
CEP 22 620-360 Rio de Janeiro Brasil