1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Narada specjalistów

Najważniejsze problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej w ocenie krajowego nadzoru specjalistycznego

Stanisław Dąbrowski1, Wanda Langiewicz1, STANISŁAW WIERZBICKI1
1. przewodniczący Krajowego Zespołu Specjalistycznego (KZS)
Postępy Psychatrii i Neurologii, 1993,2,331-339
Adres do korespondencji:
Zakład Psychiatrii Społecznej lPiN, Al.Sobieskiego I/9, 02-957 Warszawa.