1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Odległe następstwa przemocy seksualnej w dzieciństwie

ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ1
1. Instytutu Seksuologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 197-201
Słowa kluczowe: przemoc seksualna wobec dzieci, odległe następstwa

Streszczenie

Praca omawia – na podstawie analizy 768 przypadków – formy, zakres i typ odległych następstw przemocy seksualnej wobec dzieci. Z analizy wynika, że mniejszy zakres patologicznych następstw wiąże się z: rzadszym kontaktem z wymiarem sprawiedliwości, pozytywnymi relacjami ze sprawcami przemocy, brakiem innych urazów seksualnych, udanymi związkami heteroseksualnymi w okresie dojrzewania, unikaniem „nagłośnienia" zjawiska, z uwarunkowaniami kulturowymi.

Adres do korespondencji:
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz,
Instytut Seksuologii,
Pl. Trzech Krzyży 16, 00-499 Warszawa.