1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Wokół ustawy

Problemy etyczne w psychiatrii

MAŁGORZATA KOSTECKA1, MARIA ŻARDECKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 305-309
Słowa kluczowe: problemy etyczne, błędy etyczne, leczenie psychiatryczne

Streszczenie

Autorki rozważają źródła i charakter błędów (wykroczeń) oraz wątpliwości etycznych zdarzających się w praktyce klinicznej w psychiatrii. Wskazują na nieostrość rozróżnienia zdrowia i choroby, na specyficzną (komunikacyjną) funkcję objawów zaburzeń psychicznych, na wagę osoby terapeuty, jako podstawowego „narzędzia" terapii, na hermetyczność wielu instytucji psychiatrycznych. Opisują typowe wykroczenia etyczne występujące w poszczególnych grupach diagnostycznych i w kolejnych etapach kontaktu między pacjentem a lekarzem. Zwracają uwagę na odmienność błędów w kontakcie z pacjentami psychotycznymi i niepsychotycznymi, podkreślając wielką łatwość ich powstawania w tym drugim przypadku. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Kostecka, I Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Nowowiejska 27, 00-655 Warszawa.