1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Proces wychodzenia z ukrycia kobiet zorientowanych homoseksualnie

ALICJA DŁUGOŁĘCKA-LACH1
1. Instytutu Seksuologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 219-224
Słowa kluczowe: kobiety homoseksualne, proces ujawniania się

Streszczenie

Praca omawia różne strategie ukrywania własnej orientacji homoseksualnej kobiet („mijanie", „pozorna tajemniczość", „oddzielenie", „ograniczenie") oraz różne formy ujawniania się. Na podstawie badania 30 kobiet stwierdzono, że 47% rodziców znało orientację homoseksualną córek (częściej matki), 57% miało przyjaciół heteroseksualnych, 57% zgłosiło gotowość ujawnienia się, prawie 1/3 została odrzucona przez swoich rodziców.

Adres do korespondencji:
Mgr Alicja Długołęcka-Lach,
Instytut Seksuologii,
Pl. Trzech Krzyży 16, 00-499 Warszawa.