1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Przyczyny i skutki zjawiska

MARIA BEISERT1
1. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 209-217
Słowa kluczowe: orientacja homoseksualna, zjawisko, ujawnianie się

Streszczenie

Praca na podstawie badania 60 osób zorientowanych homoseksualnie metodą wywiadu i Testem Stosunków Rodzinnych E. Bene i J. Anthony'ego przedstawia problemy ujawniania się wobec środowiska rodzinnego. Mniej niż 1/3 badanych spotkała się z pozytywną reakcją rodziców. W większym stopniu na akceptację mogą liczyć synowie. Rodzice ujawniają zróżnicowane postawy wobec homoseksualizmu.

Adres do korespondencji:
Dr Maria Beisert, Instytut Psychologii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
Id. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.