1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Wokół ustawy

Uwagi polemiczne w sprawie artykułu pt.

Stanisław Dąbrowski1
1. Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 325-330
Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Dąbrowski,
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa.