1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Zagadnienia seksuologii

Wybrane aspekty życia psychicznego kobiet zorientowanych homoseksualnie

ALICJA DŁUGOŁĘCKA-LACH1
1. Instytutu Seksuologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 203-208
Słowa kluczowe: kobiety zorientowane homoseksualnie, życie psychiczne

Streszczenie

Praca prezentuje wyniki badań grupy kobiet zorientowanych homoseksualnie. Badaniu poddano 30 kobiet o tej orientacji i dla porównania 30 kobiet o orientacji heteroseksualnej. Z uzyskanych informacji wynika, że 80% badanych ujawniło lęk przed negatywną reakcją otoczenia, u 60% występowało poczucie winy związane z homoseksualnością, 63% oceniło negatywnie następstwa życiowe swojej orientacji, 57% ujawniło potrzebę macierzyństwa, 73% neurotyzm, 27% używanie narkotyków, 43% aspołeczne zachowania, 53% tendencje samobójcze, a tylko 40% korzystało z psychoterapii.