1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Narada specjalistów

Wynagradzanie pacjentów za pracę w szpitalu psychiatrycznym

J. MEDER1, A. STOŁOWSKA1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychatrii i Neurologii, 1993,2,331-339
Adres do korespondencji:
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN
Al. Sobieskiego 1/9, 02957 Warszawa