1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Ocena sztywności emocjonalnej w schizofrenii

Marek Jarema1
1. III Kliniki Psychiatrii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 359-364
Słowa kluczowe: schizofrenia, sztywność emocjonalna
Streszczenie

Sztywność emocjonalna jest najczęściej zaliczana, za Bleulerem, do objawów schizofrenii. Niektórzy sądzą jednak, że nie jest ona typowym objawem, bowiem występuje także w depresji. Sztywność emocjonalna może być przedmiotem pomiaru nasilenia i zmienności w czasie, głównie przy pomocy skal diagnostycznych. Problemem jest ustalenie czy objawy, na podstawie których dokonuje się oceny sztywności emocjonalnej są objawami wyłącznie opisującymi tę cechę, czy też służą do opisu pewnego zjawiska, którym może być sztywność emocjonalna, ale może być też upośledzenie funkcjonowania społecznego pacjentów ze schizofrenią.

Adres do korespondencji:
Doc. Marek Jarema,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa.