1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Borelioza

Borelioza

KRZYSZTOF NADGRODKIEWICZ1
1. Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 209-212
Słowa kluczowe: borelioza, etiopatogeneza, objawy, rozpoznanie

Streszczenie

Borelioza, czyli choroba z Lome (krętkowica kleszczowa) jest wywoływana przez krętek Borrelia burgdorferi, który przenoszony jest przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Borelioza jest schorzeniem wielosystemowym, charakteryzującym się zmianami skórnymi o typie rumienia wędrującego, zajęciem mięśnia sercowego (zmiany zapalne i zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego), zapaleniem stawów i zajęciem układu nerwowego (najczęściej zmiany o typie meningopoliradiculoneuritis). Diagnostyka oparta głównie na badaniach serologicznych i wykryciu przeciwciał w klasie IgM i IgG warunkuje odpowiednio wczesne włączenie antybiotykoterapii, co zapobiega późnym powikłaniom narządowym.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Nadgrodkiewicz,
Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
ul. Żeromskiego 113 m. 23,
26-600 Radom