1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Schorzenia przeciążeniowo-zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego

JERZY KIWERSKI1
1. Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 179-183
Słowa kluczowe: kręgosłup szyjny, choroby przeciążeniowo-zwyrodnieniowe

Streszczenie

W artykule przedstawiono mechanizmy prowadzące do zmian zwyrodnieniowych tarcz międzykręgowych i kręgów w odcinku szyjnym kręgosłupa. Zwrócono uwagę na patogenne działanie stereotypowej pracy fizycznej, urazów, wad wrodzonych. Omówiono metody leczenia farmakologicznego bólów i zaburzeń spowodowanych zaawansowanym zmianami zwyrodnieniowymi kręgów szyjnych i podano zasady leczenia operacyjnego. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Jerzy Kiwerski,
Stołeczl1e Centrum Rehabilitacji,
ul. Wierzejewskiego 12,
05-510 Konstancin