1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Farmakoterapia neurologiczna

Terapia depresji

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 173-177
Słowa kluczowe: leczenie depresji, leki przeciwdepresyjne, objawy niepożądane

Streszczenie

Artykuł zawiera przegląd zagadnień związanych z występowaniem i etiopatogenezą zespołów depresyjnych. Przedstawiono w nim podstawowe dane o lekach przeciwdepresyjnych trójpierścieniowych oraz o lekach tzw. drugiej generacji: selektywnych inhibitorach wychwytu serotoniny i selektywnych odwracalnych inhibitorach MAO-A. Omówiono najczęściej występujące objawy niepożądane z zakresu układu nerwowego występujące w czasie podawania leków przeciwdepresyjnych.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Bogdanowicz,
II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa