1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Farmakoterapia neurologiczna

Trzecia generacja nowych leków przeciwpadaczkowych

JERZY MAJKOWSKI1
1. II Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 149-156
Słowa kluczowe: leki przeciwpadaczkowe, leki nowej generacji

Streszczenie

W artykule omówiono cztery nowe preparaty stosowane w leczeniu padaczki. Są to: Sabril (wigabatryna), Lamictal (lamotrygina), Felbatol (felbamat) i Gabapentin (GBP). Podane wiadomości odpowiadają obecnemu stanowi niepełnej jeszcze niekiedy wiedzy o tych lekach. Są one stosowane na ogół, jako lek dodatkowy w leczeniu prowadzonym innym preparatem. Odznaczają się swoistością działania w określonych postaciach padaczki i niską toksycznością.

Adres do korespondencji:
Prof Jerzy Majkowski,
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP,
ul. Czerniakowska 231,
00-416