1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Antagoniści kanałów wapniowych

Antagoniści kanału wapniowego w zaburzeniach funkcji poznawczych

TADEUSZ PARNOWSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 303-307
Słowa kluczowe: antagoniści kanału wapniowego, pamięć, czynności poznawcze
Streszczenie

W związku z koncepcją zaburzeń przewodnictwa kanałów wapniowych w komórce w chorobach zwyrodnieniowych, autor opisuje wyniki niektórych badań dotyczących wpływu antagonistów kanału wapniowego na swoiste receptory oraz ich roli w zaburzeniach funkcji poznawczych u ludzi.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Parnowski,
II Klinika Psychiatryczna lPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa