1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Varia

Bank danych o badaniach ewaluacyjnych psychiatrycznej opieki środowiskowej

Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 357-366
Słowa kluczowe: psychiatria środowiskowa, badania ewaluacyjne, bank informacji

Streszczenie

Opisano zadania i metodę prowadzenia angielskojęzycznego komputerowego bania danych o programach i metodach psychiatrii środowiskowej oraz o ich efektywności. Bank obejmuje streszczenia poszczególnych publikacji, zawierające kodowane dane o interwencji środowiskowej, metodach jej ewaluacji i uzyskanych rezultatach. Streszczenia są przygotowywane w oparciu o strukturalizowany kwestionariusz IFEI, obejmujący blisko 100 zmiennych. Obecnie w banku znajduje się 130 streszczeń z lat 1993-94, rocznie będzie przybywać około 110 pozycji. Udzielanie informacji rozpocznie się w drugim półroczu 1995 r. Bank jest prowadzony przez IPiN, we współpracy z WHO i kilkoma placówkami europejskimi.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN,
Al. Sobieskiego 119,
02-957 Warszawa.