1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Varia

Częstość występowania niedoborów witaminy B12 i/lub kwasu foliowego w grupie osób chorych psychicznie

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 331-340
Słowa kluczowe: witamina B12, kwas foliowy, niedobory, zaburzenia psychiczne, leczenie psychiatryczne

Streszczenie

Pomiaru stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego w surowicy krwi dokonano u 116 hospitalizowanych chorych psychicznie, 32 osób zdrowych i 21 pacjentów z nerwicami. Niedobór witaminy B12 stwierdzono odpowiednio u 46 (39.7%), 5 (15.6%) i 2 (8%) osób. Niedobór kwasu foliowego odpowiednio u 23 (19.8%), 0 (0%), 1 (4.3%) osób – większość różnic wysoce znamienna statystycznie (poza częstością występowania awitaminozy kwasu foliowego w grupie chorych psychicznie i pacjentów nerwicowych). Częstsze występowanie niedoborów witaminowych koreluje ze starszym wiekiem, podstawowym wykształceniem i przyjmowaniem kuracji mieszanych – neuroleptyk / karbamazepina lub samej karbamazepiny (w przypadku witaminy B12). Rozpoznanie nie ma znamiennego wpływ na częstość występowania niedoboru, ani na średni poziom oznaczanych witamin.

Adres do korespondencji:
Lek. Łukasz Święcicki, II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957Warszawa