1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Varia

Czynniki immunologiczne w patogenezie schizofrenii

Janusz Rybakowski1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 349-355
Słowa kluczowe: schizofrenia, immunologia, patogeneza

Streszczenie

Przebyta reakcja o charakterze autoimmunologicznym na zakażenie wirusowe we wczesnym okresie rozwoju mózgu może u niektórych chorych na schizofrenię stanowić czynnik patogenetyczny w powstaniu tej choroby. Znajduje to odzwierciedlenie w odchyleniach mikrostrukturalnych mózgu oraz zmianach w zakresie układu odpornościowego stwierdzanych u części chorych na schizofrenię.

Adres do korespondencji:
Pro! Janusz Rybakowski,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. KurpbIskiego 19,
85-096 Bydgoszcz