1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Deficyty neuropsychologiczne w udarach mózgowych

JOANNA SENIÓW1
1. Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 259-264
Słowa kluczowe: udary mózgowe, deficyty neuropsychologiczne, afazja, diagnoza neuropsychologiczna
Streszczenie

Przedstawiono zaburzenia wyższych czynności nerwowych, których klinicysta może oczekiwać u chorego z udarem mózgowym. Objawy omówione zostały według lokalizacji uszkodzenia, czyli w powiązaniu z głównymi tętnicami mózgowymi. Więcej miejsca poświęcono zespołom afatycznym, ze względu na częstość występowania tego deficytu, szczególnie inwalidyzującego chorego. Złożone zagadnienie diagnozy neuropsychologicznej przedstawiono skrótowo, sygnalizując trudności i ukazując rolę psychologa w klinice chorób naczyniowych mózgu.

Adres do korespondencji:
Mgr Joanna Seniów,
Klinika Chorób Naczyniowych układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa