1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Funkcjonalne zróżnicowanie półkul w zakresie mowy

JERZY MROZIAK1
1. Zakładu Psychologii Procesów Poznawczych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 229-234
Słowa kluczowe: asymetria czynności mózgu, procesy językowe, niedominująca półkula mózgu

Streszczenie

W artykule przedstawiono ewolucję poglądów dotyczących funkcjonalnego zróżnicowania półkul w odniesieniu do mowy. Szczególną uwagę zwrócono na badania i koncepcje teoretyczne, w których zajmowano się rolą półkuli niedominującej dla mowy w procesach językowych. Opisano przejawy współdziałania półkul oraz dynamiczny i względny charakter funkcjonalnego zróżnicowania półkul w zakresie mowy.

Adres do korespondencji:
Doc. Jerzy Mroziak,
Zakład Psychologii Procesów Poznawczych,
Wydział Psychologii UW,
ul. Stawki 5/7,00-183 Warszawa.