1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Uzależnienie od alkoholu

Perspektywy postępu farmakoterapii uzależnienia od alkoholu w świetle rozwoju wiedzy o mechanizmach działania środków uzależniających

WOJCIECH KOSTOWSKI1
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 309-324
Słowa kluczowe: uzależnienia, alkohol, środki psychoaktywne, mechanizmy działania, farmakoterapia
Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono współczesny stan wiedzy nad biologicznymi uwarunkowaniami uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w szczególności – uzależnienia od alkoholu. Omówiono postęp wiedzy nad neuroprzekaźnikowymi mechanizmami działania substancji uzależniających i na tym tle nowe perspektywy i próby farmakoterapii. (red.)

Adres do korespondencji:
Pro! Wojciech Kostowski, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa