1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Wspomniania

Profesor Jan Jaroszyński (1916-1993)

TADEUSZ MARCINKOWSKl1
1. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3,369-370
Streszczenie
Adres do korespondencji:
TADEUSZ MARCINKOWSKl
Zakład Medycyny Sądowej
Pomorskiej Akademii Medycznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 5
70-110 Szczecin