1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Uzależnienie od alkoholu

Reakcja na terapię u osób z rozpoznaniem różnego typu alkoholizmu

KRZYSZTOF GĄSIOR1, MARTYNA KALETA-KUPIECKA1, WIESŁAW KARLIŃSKI1, ANDRZEJ KUPIECKI1
1. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy k. Kielc
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 325-330
Słowa kluczowe: alkoholizm, osobowość, typologia alkoholizmu wg Cloningera, reakcja na leczenie
Streszczenie

W artykule przedstawione zostały wyniki badań pilotażowych dotyczące reakcji na jednolity program terapeutyczny (terapia grupowa o charakterze zadaniowo-edukacyjnym zorientowana na nabywanie nowych umiejętności) grupy hospitalizowanych mężczyzn (N=28) i kobiet (N=35) uzależnionych od alkoholu. Na podstawie tych badań można wyciągnąć wnioski o odmiennym zakresie i kierunku zmian osobowości i zachowania obserwowanych po terapii u osób z różnymi typami alkoholizmu wg Cloningera. Z zastosowanych narzędzi szczególne wartości różnicujące wykazał test przymiotnikowy ACL-37 Gougha i Heilbruna.

Adres do korespondencji:
Mgr Krzysztof Gqsior,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
26-026 Morawica k. Kielc