1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Varia

Ryzyko związane z przerwaniem długotrwałej kuracji węglanem litu

MARIA BERĘSEWICZ1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 341-347
Słowa kluczowe: lit, choroba afektywna dwubiegunowa, stosowanie profilaktyczne, przerywanie leczenia, ryzyko nawrotu
Streszczenie

Badano 22 chorych z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych litem 2-19 lat z dobrym efektem profilaktycznym. Obserwowano 31 epizodów przerwania kuracji. Nie stwierdzono „objawów abstynencyjnych" związanych z zaprzestaniem przyjmowania leku. Ryzyko nawrotu po przerwaniu skutecznej kuracji litem jest wysokie, u 48% badanych nawrót wystąpił w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Jedynie u 25% stwierdzono dwuletnią remisję. U większości osób z nawrotem choroby uzyskano normalizację nastroju po ponownym zastosowaniu litu. Powstawanie lekooporności na lit związanej z przerywaniem kuracji tym lekiem wymaga dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Dr Maria Beręsewicz,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa