1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Uszkodzenie prawej półkuli mózgu a zaburzenia językowe

EMILIA OSIEJUK1
1. Zakładu Neuropsychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i z Poradni dla Chorych z Afazją CSK Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 235-242
Słowa kluczowe: prawa półkula mózgu, zaburzenia językowe, porozumiewanie się
Streszczenie

Badania neuropsychologiczne wykazują, iż nie istnieje absolutna dominacja lewej półkuli mózgu u osób praworęcznych w zakresie procesów porozumiewania się językowego. Prawa półkula mózgu współuczestniczy w tworzeniu wielu ważnych aspektów komunikacji i jej uszkodzenie powoduje różnorodne zaburzenia językowe. Zgodnie z eksperymentami omówionymi w artykule, prawa półkula mózgu współodpowiada za przetwarzanie informacji leksykalno-semantycznych, rozumienie i nadawanie dyskursu oraz prozodię lingwistyczną i emocjonalną. Stosunkowo mniejsze znaczenie posiada w reprezentacji systemów fonetycznego i syntaktycznego.

Adres do korespondencji:
Dr Emilia Osiejuk,
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Stawki 5/7,00-183 Warszawa