1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Autobiografia

***

EMILIA GŁADKOWSKA1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 367-368
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, autobiografia

Streszczenie

Jest to autobiograficzna relacja obrazująca sposób przeżywania zaburzeń psychicznych i radzenia sobie z nimi.

Od redakcji
Ponieważ tego rodzaju świadectwa mogą pełnić ważną i pouczającą rolę w przygotowaniu zawodowym osób zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych, redakcja szeroko otwiera dla nich łamy „Postępów" i zaprasza potencjalnych autorów lub osoby dysponujące podobnymi relacjami do nadesłania ich (warunkiem publikacji jest oczywiście uzyskanie zgody autora). (red.)